JĘZYK ANGIELSKI

          WTOREK                                                                                   ŚRODA
12.45-13.10 – Pszczółki                                                             8.40-9.10 – Mrówki
13.10-13.45 – Biedronki                                                             9.10-9.35 – Biedronki 
13.45-14.05 – Mrówki                                                                 9.35 -9.55 – Żuczki
14.05-14.25 – Motylki                                                                 9.55-10.15– Motylki
14.25-14.45 – Żuczki                                                                10.15-10.40 – Pszczółki

 • to przyswajanie języka w sposób naturalny, podczas zabawy,
 • aktywne uczestnictwo podczas zajęć,
 • wykorzystywanie atrakcyjnych materiałów dydaktycznych: płyt z piosenkami, barwnych ilustracji i ulubionych zabawek dzieci oraz książeczek,
 • poznanie i utrwalanie słownictwa podczas zabaw,
 • osłuchanie się i "oswojenie" z nowym językiem,
 • zajęcia prowadzone w języku angielskim oraz polskim, pozwalają szybciej zrozumieć i przyswoić nowe słówka,
 • to dużo ruchu, aktywnej nauki podczas zabaw ruchowych.

Zajęcia z lektorem pozwalają dzieciom na bezpośredni kontakt z językiem w jego codziennej formie. Oswaja z osobą mówiącą oraz zmusza do przyswajania nowego słownictwa, potrzebnego do komunikowania się w codziennych sytuacjach oraz do eksploatowania słów już poznanych. Dzieci poznają nowy język, nie jako "sztuczny twór", lecz coś żywego, co służy człowiekowi i daje wiele ciekawych możliwości - a w przyszłości pomoże odnieść sukces.

 

RYTMIKA:

          ŚRODA                                                                                     PIĄTEK
11.40-12.00 – Żuczki                                                                    9.25- 9.45 – Motylki
12.15-12.35 – Motylki                                                                  9.45-10.05 – Żuczki
12.35-13.05 – Mrówki                                                                 10.05-10.30 – Pszczółki
13.05-13.30 – Pszczółki                                                             10.30-11.00 – Mrówki
13.30-13.55 – Biedronki                                                             11.00-11.25 – Biedronki

Podstawową formą aktywności muzycznej dziecka w wieku przedszkolnym jest ruch przy muzyce. Zabawy z akompaniamentem pomagają w poznawaniu różnych zjawisk muzycznych, usprawniają poszczególne części ciała i doskonalą koordynację ruchową i estetykę poruszania się. Zabawy ruchowe wykorzystujące kroki taneczne są doskonałymi ćwiczeniami wstępnymi do nauki tańców. Kroki te można wykorzystać w improwizacjach ruchowych.

W aktywnym słuchaniu muzyki metodą Batti Strauß zachęca się dzieci, aby podczas słuchania muzyki artystycznej grały na instrumentach perkusyjnych lub innych dziecięcych przedmiotach, tańczyły z rekwizytami, inscenizowały ruch układając różne historyjki.

Poprzez naukę polskich tańców ludowych i narodowych pragniemy propagować polskie dziedzictwo kulturowe. Dzieci doświadczają ogromnej różnorodności świata muzyki, ucząc się tańców innych narodów i słuchając muzyki artystycznej, której walory można pokazać już przedszkolakom i udowodnić, że może być ona źródłem przyjemności i zabawy.

Treści programu mają układ koncentryczno-spiralny. Wprowadzane w grupie trzylatków zabawy ze śpiewem są kontynuowane z dziećmi starszymi, zmienia się jednak repertuar piosenek i stopień trudności zabaw.

Zajęcia rytmiki prowadzone są systemem wychowania muzycznego Carla Orfa, któremu przyświeca idea "jedności słowa i muzyki, rytmu i ruchu". System polega na autentycznej aktywności dziecka w obcowaniu z muzyką, obejmuje wszystkie formy wychowania muzycznego - śpiew, ruch, grę, tworzenie, słuchanie - zintegrowane w jedną całość.

Na rytmice wprowadzane są również tańce animacyjne. Są to zabawy rytmiczno-muzyczne połączone ze śpiewem, które mają odprężyć, rozluźnić i zintegrować grupę. Ten rodzaj tańców jest specjalnością Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Proponowane przez nich działania edukacyjne i animacyjne przeplatają różnorodne formy aktywności ruchowej przy muzyce.

 

TANIEC

        PIĄTEK
13.00-13.30 – Mrówki
13.30-13.55 – Pszczółki
13.55-14.20 – Biedronki
14.20-14.40 – Motylki
14.40-15.00 – Żuczki

Taniec ludowy (regionalny i narodowy) uznawany jest za taniec naszych pradziadów. To właśnie on towarzyszył wielu obrzędom, ceremoniom, uroczystościom i zwyczajom ludowym.

Na tego typu zajęciach dzieci poznają podstawowe rodzaje tańców, kroki taneczne i figury tańców ludowych naszego regionu oraz innych polskich tańców narodowych.

Będą rozwijać poczucie rytmu, koordynację ruchową, podnosić kulturę osobistą

Nauka tańca w przedszkolu ma na celu:

 1. kształtowanie orientacji w przestrzeni
 2. kształtowanie prawidłowej postawy dziecka
 3. kształtowanie rozróżniania pojęć: w lewo, w prawo, w przód, w tył
 4. kształtowanie umiejętności rytmicznego poruszania się
 5. kształtowanie umiejętności naśladowania innych (uczenie się kroków tanecznych)
 6. kształtowanie umiejętności prawidłowej i zgodnej współpracy w parze i w grupie rówieśniczej
 7. kształtowanie ogólnej motoryki dziecka w wieku przedszkolnym.

 

RELIGIA:

CZWARTEK
8.10-8.40 – Mrówki
8.40-9.10 – Pszczółki