Prawa dziecka

 

  Konwencja Praw Dziecka jest najważniejszym aktem prawnym chroniącym prawa dzieci. Uchwalona została 20 listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Konwencja składa się z 3 części i zawiera 54 artykuły. Dokument ten sporządzony został w wielu językach i podpisały go 192 kraje. Przechowuje ją Sekretarz Generalny ONZ.

  

Polska podpisała ją w 1991 roku, a polski Rzecznik Praw Dziecka znajduje się  ul. Chocimska 6 , 00-791 Warszawie.


 Konwencja dotyczy "dzieci rozumianych jako istota ludzka w wieku poniżej 18 lat". Konwencja ustanawia statut dziecka oparty na założeniach:

 

- dziecko jest samodzielnym podmiotem,  

 

- dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, 

 

- państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją.

 

 Niech się wreszcie każdy dowie 

  i rozpowie w świecie całym,  

że dziecko to także człowiek   

tyle, że jeszcze mały.  

Którym za to należą się brawa,

 chcąc wielu dzieci los odmienić,   

spisali dla was mądre prawa. 

 więc je, na co dzień i od święta 

       spróbujcie dobrze zapamiętać:

 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.  

   

  Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, 

i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.  

     

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,  

nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.  

    

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

 

mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

   

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.  

   

Tak się w wiersze poukładały,

Prawa dla dzieci na całym świecie,

 

   Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej, jak umiecie!

 

Podczas tworzenia systemu ochronnego dziecka kierowano się zasadami dobra dziecka, równości, poszanowania praw i odpowiedzialności i pomocy państwa. Państwo, które ratyfikowało Konwencję Praw Dziecka, zobowiązane jest do składania sprawozdań Komitetowi Praw Dziecka.

W 2002 roku w Nowym Jorku odbyła się sesja specjalna ONZ poświęcona dzieciom. Podczas niej podpisano specjalny dokument pt. "ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECIOM". Plan ten jest dokumentem otwartym i wciąż może ulegać zmianom w zależności od nadchodzących wciąż nowych celów i sytuacji.  

 

Potrzeby i prawa dzieci pięknie opisał i zawarł w wierszu

pt. "Mam prawo do..." Jarosław Poloczek 

 

 Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia....
mam prawo do miłości, radości i tworzenia

Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary.
mam prawo do marzeń, do snu i zabawy. 
mam prawo do chleba, ubrania, pokoju. 

Mam prawo do gniewu i złego nastroju.

To wszystko jest takie poważne dorosłe,

powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej.

Chcę się bawić w piaskownicy,
dom zbudować dla dżdżownicy.

z kolegami w piłkę grać i niczego się nie bać. 

Latem lizać zimne lody,

stać na deszczu dla ochłody. 

Chcę, na łące zrywać kwiaty 

i przytulać się do taty. 

Zimą toczyć śnieżne kule. 

Chcę, by mi czytano bajkę,

o kocie, co palił fajkę.

Chcę też domek mieć na drzewie
i co jeszcze chcę mieć, nie wiem.  

Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć:

bez wojen, głodu i bicia,

bez strachu, smutku i łez.