Współpracujemy : z Fundacją Nowoczesna Edukacja ( www.nowoczesnaedukacja.com.pl )w zakresie projektu z zakresu algorytmiki

Program „MYślimy i ProgramujeMy ” jest propozycją dodatkowych zajęć z nauki podstaw programowania dla dzieci sześcioletnich z grup „Pszczółki” i „Mrówki”

Dzieci w parach budują roboty i programują je, roboty ożywają. Każda para ma do dyspozycji zestaw edukacyjnych klocków Lego i komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem. Materiały przygotowane do zajęć oparte są w większości na instrukcjach przygotowanych w formie graficznej. Dzieci bawią się ucząc.

Budowanie i programowanie w parach sprzyja nauce współpracy, komunikacji oraz czekania na swoją kolej, uczy cierpliwości i empatii.

Cele programu „MYślimy i ProgramujeMy” :

• rozwój myślenia algorytmami, jako przygotowanie do nauki programowania

• poznanie podstaw programowania w języku graficznym

• rozwój u dzieci umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów

• nauka umiejętności pracy zespołowej, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

• odkrywanie i rozwijanie talentów programistycznych u przedszkolaków, u których właśnie w tym wieku kształtują się zdolności do myślenia matematyczno-logicznego

• przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej i do wyzwań nowoczesnego świata technologii.

Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu i trwają 60 minut. Są dostosowane do możliwości i umiejętności uczestników.

Zajęcia są bezpłatne, dofinansowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.