Opłaty

Opłata za żywienie

Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 16,00 zł.

Numer konta: 51 1030 1508 0000 0005 5051 9062

Opłatę za żywienie wnosi się „z góry” – w miesiącu poprzedzającym korzystanie z posiłków, z podaniem tytułu: „imię i nazwisko dziecka, oddzielnie kwoty: żywienie – m-c”

Prosimy o terminowe przelewy, tj. do 10-go każdego poprzedniego  miesiąca!!!

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.  Zwrot za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku zgłoszenia absencji do godz. 9.00 danego dnia.

Informacja dotycząca sposobów zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być poprzez wybór jednej z następujących form:

  • Zgłoszenie w programie i Przedszkolehttps://iprzedszkole.progman.pl/iprzedszkole/
  • Zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: przedszkole113@gazeta.pl
  • Zgłoszenie drogą telefoniczną na numer 22 674 30 75  (prośba, aby rozmówca - pracownik Przedszkola podał swoje nazwisko, tak aby rodzic wiedział komu zgłosił nieobecność dziecka)

 

Opłaty na fundusz Rady Rodziców

Uprzejmie informujemy, że opłaty na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać jedynie przelewem na

rachunek bankowy numer : 13 1090  2590 0000 0001 4920 3902

Opłatę na Radę Rodziców wnosi   się „z góry” – każdego miesiąca – wg zadeklarowanej składki

Przy dokonywaniu wpłat na rachunek bankowy nr  13 1090  2590 0000 0001 4920 3902

prosimy wpisać:

nazwie odbiorcy:
Rada Rodziców Przedszkola Nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu” ul. Krasiczyńska 4

tytułem:
opłata za  Radę Rodziców  …….. zł,  za ………………. (imię i nazwiska dziecka), grupa …………., za miesiąc …………..