Standardy to wymogi określające granicę między jakością dopuszczalną a niedopuszczalną.
Każdy standard dotyczy jednego, konkretnego obszaru.
Standard mówi o tym, co nasze Przedszkole nr 113  chce w danym obszarze zapewnić dzieciom

number_001Żywienie:

 • Dziecko nie jest zmuszane do jedzenia – je tyle, ile może
 • Dziecko ma prawo wyboru – wybiera do jedzenia to, co lubi (możliwość zmiany produktów i dodatków na kanapki lub wymiana całych kanapek, np. zamiast papryki surowej – ogórek kiszony)
 • Dziecko ma wpływ na przedszkolne menu – podczas ustalania jadłospisu brane są pod uwagę preferencje dzieci, mieszczące się w ramach zdrowego  i racjonalnego odżywiania
 • Podczas pobytu w przedszkolu dziecko ma swobodny dostęp do picia

Oznacza to, że dziecko samo decyduje o tym, co je. Przedszkole przygotowuje i podaje posiłki uwzględniając normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.. Naszym celem jest nauczenie dzieci rozpoznawania swoich potrzeb w zakresie jedzenia   i zaspakajanie ich zgodnie z tym czego potrzebują. Woda do picia jest  dostępna przez cały czas. Wiemy, że dzieci nie zmuszane czy zachęcane do jedzenia potrafią oprzeć się namowom kolegów w odniesieniu do używek i zachowań ryzykownych.

number_002 Higiena :

 • Przedszkole stwarza warunki dzieciom do zaspokajania potrzeb fizjologicznych uwzględniając ich indywidualne potrzeby
 • Dziecko ma swobodny dostęp do toalety i sanitariatów, zawsze, kiedy tego potrzebuje
 • Sanitariaty i toalety zapewniają dzieciom poczucie intymności, bezpieczeństwa i komfortu
 • W razie potrzeby dziecko zawsze może liczyć na pomoc osoby dorosłej
 • Rodzice wspierają dziecko w nauce samodzielności w zakresie samoobsługi

Oznacza to, że dziecko w przedszkolu będzie miało udzielaną pomoc w zakresie czynności higienicznych i fizjologicznych. Dziecko ma prawo do „wypadku” i nie jest to problemem.

 

 

number_003 Opieka:

 • Przedszkole zapewnia dzieciom warunki do odpoczynku uwzględniając ich indywidualne potrzeby
 • Dziecko ma zapewnioną możliwość odpoczynku i relaksacji w wybranym przez siebie czasie – może decydować o jego formie
 • Przedszkole stosuje formy relaksacyjne po posiłkach, szczególnie po obiedzie:

- słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej,

- ćwiczenia oddechowe,

- wyciszanie poprzez słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci

 • Przedszkole zapewnia ćwiczenia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 • Przedszkole poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój, promuje uzdolnienia i wyrównuje szanse edukacyjne

Oznacza to, że dzieci mają prawo odpoczywać, jeśli tego potrzebują.. Odpoczynek dla dzieci najmłodszych zależny będzie od ich potrzeb.

number_004 Adaptacja :

 • Przedszkole stwarza odpowiednie warunki do adaptacji dzieci
 •  Przedszkole posiada program adaptacji dla dzieci po raz pierwszy zapisanych do przedszkola
 • Dzieci wraz z Rodzicami mogą poznać przedszkole, jego organizację i formy pracy – jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
 • Podczas Dni Otwartych dzieci w bezstresowy sposób zapoznają się z nauczycielkami i pracownikami przedszkola
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w okazjonalnych uroczystościach na terenie przedszkola i wspomagają działalność przedszkola

W przedszkolu realizowany jest program adaptacyjny, w realizacji którego rodzice aktywnie uczestniczą – oznacza to, że rodzice biorą udział w spotkaniach, zajęciach organizowanych w ramach programu adaptacyjnego. Rodzice mogą przebywać w przedszkolu podczas procesu adaptacji w sali dziecka w wyznaczonym miejscu. Rodzice wspierają dziecko w procesie adaptacji.

 

number_005 Uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola

 • Rodzice mają prawo uczestniczyć w życiu przedszkola na zasadach akceptowanych przez obie strony

W celu uszczegółowienia tego standardu opracowałyśmy także zasady współpracy z Państwem, ujmując je w dwie kategorie – zasady nienegocjowane i negocjowane.

Zasady nienegocjowane

 • Przestrzegamy statutu i regulaminów placówki
 • Przestrzegamy Standardów Pracy Przedszkola
 • Przestrzegamy wspólnie ustalonych terminów zebrań  i uroczystości
 • Przestrzegamy czystości na terenie przedszkola
 • Terminowo uiszczamy wszelkie opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu
 • Dzieci są odbierane z przedszkola przez dorosłe, trzeźwe, upoważnione osoby
 • Przyprowadzamy do przedszkola dzieci bez infekcji przeziębieniowych (infekcja przeziębieniowa to: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, złe samopoczucie, biegunka, wymioty, ból gardła, wysypka)
 • Na bieżąco przekazujemy ważne informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej
 • Rozmowy zawierające opinie lub oceny dotyczące dziecka prowadzimy bez obecności dziecka
 • Dziecko jest wyposażone w bezpieczny, wygodny strój odpowiedni do warunków atmosferycznych i umożliwiający udział dziecka we wszystkich formach zajęć
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola punktualnie. O uzasadnionych spóźnieniach przedszkole jest wcześniej informowane
 • Dzieci w przedszkolu jedzą wyłącznie posiłki przygotowane przez kuchnię placówki

Zasady negocjowane – wspólnie ustalamy

 • Terminy i formy uroczystości
 • Terminy zebrań grupowych
 • Ofertę zajęć dodatkowych
 • Sposób organizacji urodzin dziecka w przedszkolu
 • Czas przebywania rodziców w przedszkolu i na sali
 • Zasady przynoszenia przez dziecko zabawek z domu (kiedy? co?)
 • Warunki udziału rodziców w zajęciach indywidualnych dziecka i formy kontynuacji pracy w domu