Inne projekty realizowane przez nauczycieli w naszym przedszkolu:

 

"PROBLEM Z GŁOWY" - ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej przeciwdziałający wszawicy.

"PROFILAKTYKA GRYPY" - program skierowany do placówek oświatowych, którego celem jest podejmowanie działań ograniczających ryzyko zarażenia się wirusem.

"VARSAVIANISTYCZNE PRZEDSZKOLE" – program, którego celem jest promowanie Warszawy. Organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, które przyznaje certyfikaty za upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy na temat Warszawy i organizowanie działań na jej rzecz.

 „EDUKACJA KULTURALNA PRZEDSZKOLAKÓW”  - ogólnowarszawski program, którego celem jest integracja środowisk zajmujących się edukacją kulturalną najmłodszych tj.: instytucji typu muzea, biblioteki, organizacje pozarządowe i nieformalne, które przy aktywnej współpracy z placówkami oświatowymi będą propagować szeroko rozumiana sztukę i kulturę.

"AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA".- program propagujący zdrowy styl życia

AKADEMIA AQUA FRESH".- program profilaktyczny higieny jamy ustnej.

 

INNOWACJE

,,PRZYJACIELE ZIPPIEGO’’  to międzynarodowy program kształtowania i rozwijania umiejętności psychospołecznych u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi.

„POZNAJĘ SIEBIE I ZMIENIAM” Pomoc dzieciom z zaburzeniami zachowania, a przede wszystkim dzieciom wykazujących zachowania agresywne, mało komunikatywnych, nadruchliwych, tych które z tego powodu nie potrafią nawiązać poprawnych kontaktów z rówieśnikami. Innowacja  grupy terapeutycznej oparty jest  na elementach zaczerpniętych z muzykoterapii, gier przeciw agresji, kinezjologii edukacyjnej  (Model Mobilnej Rekreacji

„TĘCZOWE POKOLENIE” to wypracowanie modelu włączenia seniorów w działalność  opiekuńczo- edukacyjno-kulturalną dzieci naszego  Przedszkola nr 113. Cele innowacji „Tęczowe pokolenie”  są nam bliskie , ponieważ bliska jest nam idea solidarności międzypokoleniowej.