HISTORIA PRZEDSZKOLA

"Przedszkole w Tęczowym Kręgu" nr 113 w Warszawie powołane zostało do działania przez Kuratora Oświaty i Wychowania w roku 1982. Organem prowadzącym jest Miasto Warszawa, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyrektorem przedszkola od 01.09.1995 r. jest mgr Elżbieta Pakieła.

Przedszkole zlokalizowane jest przy ul. Krasiczyńskiej 4. Mieści się w budynku, przyległym do Szkoły Podstawowej 380 . Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Na dużym holu przedszkolnym usytuowana jest sala gimnastyczna ze sprzętem i urządzeniami do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i gimnastyki korekcyjnej. Tuż obok znajduje się duża przestrzeń holu, w której oprócz rytmiki odbywa się nauka tańca współczesnego i baletu, znajduje się tam też sprzęt audio-video.

Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Na terenie osiedle nie ma zakładów przemysłowych, budynek przedszkola jest położony wśród bloków mieszkalnych. Do przedszkola uczęszcza 122 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które są podzielone na 5 oddziałów. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.

Jest to szczególna placówka z uwagi na to że:

 • Panuje tu rodzinna atmosfera.
 • Rodzice ubiegający się o miejsce dla swojego dziecka w naszym przedszkolu uważają, że: „jest ono jednym z najlepszych przedszkoli w Warszawie , placówką nieprzypadkową, która stwarza podopiecznym zróżnicowane, dostosowane do indywidualnych możliwości warunki rozwoju”. Jest to również miejsce, gdzie sami rodzice czują się bardzo dobrze.
 •  

Przedszkole nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu”


istnieje od 1982 roku. Swoją siedzibę mamy w samym centrum nowoczesnych osiedli mieszkaniowych w pobliżu lasku i parku bródnowskiego.

 • Naszym celem jest wspieranie dzieci w harmonijnym rozwoju oraz ich rodziców w poczynaniach wychowawczych. Pragniemy aby w naszym przedszkolu było miło i sympatycznie, a dzieci czuły się u nas wspaniale, były radosne i szczęśliwe. Oferujemy nie tylko zaangażowanie oraz ciepło, ale staramy się również uchylić naszym przedszkolakom rąbka tajemnicy otaczającego ich świata.

Nasze zamierzenia realizujemy w oparciu o podstawy programu Wychowania w Przedszkolu. Stosujemy różnorodne metody aktywizujące, wyzwalające chęci poznawcze dzieci. Sięgamy po pomysły indywidualne oraz płynące z doświadczenia całego zespołu.

Podstawową wartością dla nas jest szczęśliwe dziecko.

W naszej pracy kierujemy się wartościami uniwersalnymi: dobroć, życzliwość, szacunek wobec innych, empatia.

Z pośród innych przedszkoli wyróżnia nas nasze podejście do dzieci i zaangażowanie w pracę. Proponujemy bardzo bogatą ofertę rekreacyjną i turystyczną dla dzieci i rodziców. Zapewniamy rodzicom, na terenie przedszkola, dużą swobodę w działaniach i inspirowanie różnorodnych aktywności dzieci.

 

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu”  jest dla kilkulatka miejscem o niezwykłym znaczeniu. Właśnie w przedszkolu stawia swoje pierwsze kroki na drodze społecznego rozwoju. To bardzo ważne, żebyśmy mieli przekonanie, że oddajemy je w dobre ręce.
 

Przedszkole zapewnia twojemu dziecku dobrą opiekę
 

 1. Jest tu bezpiecznie.
 2. W razie wypadku czy innej awaryjnej sytuacji wszyscy wiedzą, jak się zachować.
 3. Dzieci mogą odpoczywać w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb (te, które lubią spać, mogą się przespać, inne leżą spokojnie podczas słuchania bajki).
 4. Codziennie jakiś czas dzieci spędzają na świeżym powietrzu.
 5. Jedzenie jest urozmaicone , smaczne i ładnie podane.
   

Dzieci mają doskonały kontakt ze swoimi wychowawcami
 

 1. Widać, że nauczyciele lubią pracować z dziećmi.
 2. Nauczyciele są dobrymi obserwatorami, dobrze znają dzieci, chcą i potrafią im pomagać.
 3. Wychowawcy mają ze sobą dobry kontakt ( często spotykają się i omawiają sprawy dotyczące dzieci).
   

Rola rodziców jaką odgrywają w przedszkolu
 

 1. Chętnie biorą udział w przedszkolnych uroczystościach, mają dużo pomysłów, służą pomocą.
 2. Pomiędzy rodzicami a wychowawcami jest dobra wymiana informacji: rodzice wiedzą, co się z ich dzieckiem dzieje w przedszkolu, a nauczyciele znają sytuację rodzinną dziecka.
 3. W przedszkolu działa reprezentacja rodziców, która wspiera działanie przedszkola.
 4. Wychowawcy lubią rodziców i potrafią z nimi rozmawiać nawet o trudnych problemach.
 5.  Atmosfera w przedszkolu sprzyja nawiązywaniu kontaktów między rodzicami.
   

Dzieci mają wystarczająco dużo okazji do zabawy
 

 1. Zajęcia przedszkolne są różnorodne, ciekawe i dostosowane do zainteresowań dzieci.
 2. Dzieci często mogą same decydować, w co będą się bawić.
 3. Kiedy dziecko prosi o pomoc (w zabawie, w rozwiązaniu problemu, w rozstrzygnięciu konfliktu), zawsze ją otrzymuje.
 4. Wychowawcy stawiają przed dziećmi wysokie, ale dostosowane do ich możliwości wymagania.
 5. Dzieci uczestniczą w zajęciach z radością i zaangażowaniem. Są aktywne, zadają dużo pytań, zgłaszają swoje uwagi, są samodzielne.
   

Przedszkole sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, duchowemu i moralnemu
 

 1. Spontaniczność dzieci nie jest tłumiona, dzieci mogą wyrażać wprost swoje uczucia i opinie (o ile nie krzywdzi to kogoś innego).
 2. Dzieci nie ukrywają swoich emocji, mają poczucie bezpieczeństwa.
 3. Wychowawcy potrafią budować w dzieciach wiarę we własne możliwości.
 4. Dzieci są zachęcane do podejmowania prób radzenia sobie z trudnościami. Są śmiałe i dumne ze swoich osiągnięć.
 5. Zasady postępowania są jasne i precyzyjnie określone; dzieci i rodzice znają je. Dzieci rozumieją system kar i nagród. Nigdy nie są odrzucane z powodu swojego zachowania, swojej inności czy problemów, które mają.
 6. W przedszkolu w sposób systematyczny dąży się do wzmacniania dobrych i wygaszania niepożądanych zachowań dzieci.
   

Wychowawcy są przygotowani do pracy z dziećmi wyjątkowymi
 

 1. Wychowawcy wiedzą, jak pomóc dziecku z problemami emocjonalnymi.
 2. Przedszkole w sposób szczególny pracuje z dziećmi utalentowanymi.
   

Przedszkole sprzyja rozwojowi twórczemu i poznawczemu
 

 1. W przedszkolu jest duży wybór zajęć twórczych.
 2. Dużą wagę przywiązuje się do tradycji (topienie Marzanny, malowanie pisanek, wróżby andrzejkowe ).
 3. Przedszkole zapoznaje dzieci z kulturą różnych regionów Polski, daje dzieciom odczuć, że są częścią większej społeczności.
   

Przedszkole sprzyja rozwojowi społecznemu
 

 1. Są sytuacje, w których dzieci mają wolność wyboru i same podejmują decyzje.
 2. Nauczyciele uczą dzieci, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, uczą sztuki negocjacji i kompromisu, nieagresywnego wyrażania potrzeb i emocji.
 3. Dzieci próbują samodzielnie rozwiązywać spory między sobą.
 4. Przedszkole uczy pracy zespołowej i współpracy w zabawie.
 5. Dzieci mają pewne obowiązki i wykonują prace na rzecz własnej grupy.
 6. Dzieci znają swoje prawa.
 7. Dzieci lubią swoje przedszkole i czują się jego ważną częścią.
   

Przedszkole wyróżnia się :
 

 1. Przedszkole ma swoje święta, kultywuje własną tradycję.
 2. W przedszkolnych imprezach biorą udział rodzice i rodzeństwo dzieci.
 3. Kontakt przedszkola z rodziną dziecka.
 4. Dyrekcja przedszkola i wychowawcy są dostępni w określonych dniach i godzinach.
 5. Nauczyciele znają sytuację materialną i rodzinną dzieci i dostosowują swoje działania do tej sytuacji.